سبدهای خرید متروکه

  • تحقیقات نشان می​ دهد که 75% بازدیدکنندگان در بازدید اول قصد خرید ندارند و برای خریدهای آینده به سایت شما می​ آیند. راهکار تجارت الکترونیک فایرنت با استفاده از یکپارچگی کامل با آنلاین​ مارکتینگ فایرنت سبدهای خرید متروکه مشتریان را به وضعیت یک مشتری کامل تغییر می​ دهد.  بدین روش:
    • شخصی ​سازی، اجازه می​دهد که شما به خریداران خاص ​تان و منافع آنها تجربه خرید مناسبی را ارائه دهید.
    • رشته​ ای از پیشنهادهای پیوسته، که امکان نمایش محصولات به هم پیوسته را در طی فرآیند خرید فرآهم می​ آورد.
    • اتوماسیون بازاریابی، که شما می​ توانید به طور خودکار برای مشتریان بالقوه خودتان پیام​هایی از جنس سبدهای خرید ویژه و ایمیلهای اختصاصی بفرستید و توجه آنها را به سایت​تان جلب کنید.
    • آزمون A/B، که زمینه تست و بهینه کردن فرآیند خرید را برای شما فراهم می​ کند.

فرآیند پرداخت خودتان را بسازید

شما می​توانید با استفاده از وب​ پارت از پیش آماده شده در فایرنت فقط با یک Drag and drop فرآیند خرید را بسازید یا اینکه براحتی فرآیند خرید خودتان را بسازید.

فرآیند پرداخت یک صفحه ای

فایرنت به شما اجازه میدهد تا فرآیند پرداخت را متناسب با کسب و کار خود و در یک تک صفحه طراحی کنید اینکار برای پرداخت از طریق گوشی​های تلفن ​همراه در هر زمان و مکانی بسیار مناسب است.