توضیحات

با استفاده از ماژول یکپارچهسازی با SharePoint شما می​توانید اطلاعات و محتوای مورد نظر خود را از SharePoint دریافت کرده و بر روی پرتال خود انتشار دهید و یا اینکه اطلاعات را از سمت پرتال به SharePoint انتقال دهید. بدین ترتیب شما یک ارتباط دو سویه بین پرتال و SharePoint  دارید.