پرتال سازمانی یا پورتال سازمانی خانه وب یک راهکار سازمانی جامع برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی و نرم افزار های آنلاین سازمانی است.
پرتال سازمانی بخشی از ضرورت‎های اجتناب ناپذیر وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و شرکت‎ها است. هر سازمان نیاز به برنامه‎ریزی، گردآوری اسناد و فایل‎ها و یکپارچه شدن با سایر نرم افزارها و بسیاری از نیازهای دیگر را دارد که یک پرتال سازمانی مناسب می تواند این ضرورت‎ها را در یک راهکار سازمانی تحت عنوان یک پرتال پوشش دهد.
در واقع پرتال سازمانی یک نرم‎افزار آنلاین با ساختار وبی و امکانات پیشرفته است که به مخاطبان و کاربران کمک می‎کند، در یک محیط، تحت عنوان پرتال سازمانی نیازهای خود را برآورده سازند و اطلاعات و سرویسهای یکپارچه ای را دراختیار گیرند.
پرتال سازمانی و اینترانت خانه وب با توجه به نیازمندی‎های یک سازمان و نحوه یکپارچه شدن با سایر سیستم‎ها براحتی سفارشی‎سازی شده و با در اختیار گذاردن انواع سرویس‎ها و ماژول‎های آماده، مدیران پرتال‎ را برای توسعه و مدیریت بخش‎ها و امکانات سازمانی در پرتال سازمانی یاری می‎دهد.
با استفاده از زیرسیستم‎های مدیریت محتوا ، مدیریت فرآیند ، مدیریت امنیت ، فرم‎سازهای آنلاین ، MS SharePoint Connector ، مدیریت کارگروه‎ها ، مدیریت دپارتمان‎های سازمانی ، ابزارهای توزیع پذیر اطلاعات پرسنلی و ده‎ها ابزار دیگر، بدون تردید میتوان گفت پرتال سازمانی خانه وب ساده است، بسیار هوشمند است و سرعت بالایی دارد.
اگر می خواهید یک راهکار سازمانی آماده با امنیت بالا و قابلیت ‎های سفارشی سازی گسترده، که در آن مجموعه وسیعی از ابزارها و ویژگیها مانند مدیریت محتوا، وب پارتها، ویجت‎ها، کتابخانه‎های الکترونیکی و مستندات، مدیریت اطلاعات پرسنل با اطلاعات توزیع یافته و همچنین یکپارچه‎سازی با سایر سیسستم را داشته باشید پرتال سازمانی خانه وب بهترین راهکار برای راهکار سازمانی است.
Linkedin

ویژگی های مهم

تمام ویژگی ها

مشتریان مرتبط