• تغییر اندازه تصاویر
  • چرخاندن تصاویر
  • تبدیل فرمت تصاویر از هر فرمتی به jpeg
  • بریدن (Crop) تصاویر
  • تغییر رنگ به سیاه و سفید