ما درخانه وب سعی میکنیم از آخرین تکنولوژی بهره ببریم،نماینده رسمی کنتیکو شدیم با استفاده از این زیرساخت بی نظیر راهکارهای زیادی پیش روی کارفرماینمان قراردادیم و در ارائه راهکارهای توسعه یافته با کنتیکو متخصص شدیم.