چشم انداز خانه وب راهکارهای پرتال سازمانی، تجارت الکترونیک، باشگاه مشتریان، راهکارهای هوشمند آنلاین مارکتینگ است