بیتی ماین

پرتال بیتی ماین با هدف ایجاد بستری مناسب جهت فعالیت و سرمایه گذاری در رمز ارزها دیری است که در این حوره فعالیت می کند.این مجموعه با سرمایه گذاری خصوصی و دریافت مجورهای لازم و قانونی از سازمان های ذی ربط با گامی استوار پای در این بازار بزرگ گذاشته و خدمات ویژه ای را ارائه می دهد. این پرتال در بهار 99 مورد بهره برداری قرار گرفت.