رنگ و بوی

سدیوس اولین وارد کننده محصولات آرایشی بهداشتی در منطقه آزاد بوده و پس از انجام تحقیقات و دیدن دوره های تخصصی و آموزشی در کشورهای اروپایی و اخذ مدارک رسمی از آن شرکتها  اقدام به احداث واحد تولیدی در منطقه آزاد چابهار نموده است.