توسعه اقتصاد ایرسا

شرکت توسعه اقتصاد ایرسا در اسفند ماه سال 1394 با هدف ایجاد دسترسی آسان به تجهیزات و ملزومات صنعت ساختمان ضمن ارائه خدمات مرتبط بر حسب نیاز مشتریان بر بستر اینترنت ، تاسیس گردید.

این شرکت با برند تجاری هایپر مسکن )  (Hyper Maskanکه یک فروشگاه اینترنتی و کلینیک مجازيست کلیه مواد، مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان را تا مرحله تحویل به مشتریان به انضمام ارائه خدمات طراحی، نصب و اجرای اقلام فروخته شده را تحت پوشش قرار میدهد