هوروتات

هوروتات که معنای دیگرش خرداد است و کمال،  یک پروژه بزرگ در حوزه سلامت می‌باشد، در هوروتات مدیریت مراکز سلامت مانند بیمارستانها، کلینیک ها و غیره امکان پذیر است، نوبت دهی و زمانبندی به صورت آنلاین انجام می‌شود.
راهبردهای درمان و فرآیند های خدمات تشخیص و تجویز قابل اجرا است. بیماران و کاربران میتوانند پرونده‌های پزشکی خود را ساماندهی و پزشکان پرونده‌ و رزومه خود را ویرایش کنند.
امکان پیدا کردن پزشکان و بیمارستانها از طریق تخصص و موقعیت جغرافیایی بر اساس نقشه های آنلاین براحتی انجام می‌شود. هوروتات پروژه جالبی بود که مورخ خرداد 96 به پایان رسید.