ساختمانی معلم

فعاليت شركت معلم برپايه رعايت مصالح و منافع خريداران، ارائه خدمات پس ­از فروش در حوزه ساخت و ساز به منظور جلب رضايت مندي خريداران و تحصيل منافع و سود متعارف جهت سهامداران مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، كه قشر عظيم زحمتكش و فرهيخته كشور مي­باشند، استوار است.