تجارت الکترونیک نیوساد

مجموعه نیوساد یک شرکت تجارت الکترونیک B2B در زمینه بورس کالا است که بزودی خبرهای جالبی از این استارتاپ خواهیم شنید. 

حسن انجام کار
تجارت الکترونیک نیوساد