گروه مپنا

پروژه پرتال مپنا پایان سال 95 با هدف ساماندهی و یکپارچه سازی تمامی زیر مجموعه های مپنا آغاز به کار کرد که در حال حاضر پرتال اصلی مپنا و شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا انجام شده است.
در پرتال سرمایه گذاری مپنا یکپارچه شدن پرتال با سامانه بورس را اطلاعات کارکنان از ویژگی های آن است.

حسن انجام کار