گروه مپنا

پروژه پرتال مپنا پایان سال 95 با هدف ساماندهی و یکپارچه سازی تمامی زیر مجموعه های مپنا آغاز به کار کرد که در حال حاضر پرتال اصلی مپنا و شرکت سرمایه گذاری کارکنان مپنا انجام شده است.
در پرتال سرمایه گذاری مپنا یکپارچه شدن پرتال با سامانه بورس را اطلاعات کارکنان از ویژگی های آن است.

حسن انجام کار
گروه مپنا