شورای عالی انقلاب فرهنگی

پرتال جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه ای یکپارچه از 30 وب سایت و سامانه کاربری است که از سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تولید و اجرا گردید. این پرتال در حال حاضر توسط تیم پرتال شورا در حال توسعه می‌باشد و سامانه‌ها و وب سایت‌های بیشتری به این مجموعه اضافه گردیده است.
.در پرتال شورای عال انقلاب فرهنگی به 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو اطلاع رسانی می‌شود