فرهنگی ورزشی سایپا

پرتال سایپا در سال 1389 راه اندازی شد، که امکاناتی مثل سیستم خبر، شبکه هواداران و پروفایلینگ بازیکنان در اختیار کاربران قرار دارد.