ابزار تصویربرداری و عکسبرداری به سیستم عامل گوگل کروم اضافه شد

ابزار تصویربرداری و عکسبرداری به سیستم عامل گوگل کروم اضافه شد

گوگل سرانجام ابزار فیلمبرداری و عکسبرداری از صفحه را به سیستم عامل کروم اضافه کرد.