ایران در بین ده کشور دارای فیلترشده‌ترین اینترنت است

ایران در بین ده کشور دارای فیلترشده‌ترین اینترنت است

رییس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام اینکه ایران در بین ده کشور دارای فیلترشده‌ترین اینترنت است، اذعان داشت که حاکمیت نخواسته فضای مجازی را به حال خود رها کند.