اینستاگرام 10 ساله شد

اینستاگرام 10 ساله شد

امروز 6 اکتبر اینستاگرام رسماً 10 ساله شد، کمپانی فیسبوک این سالگرد را با معرفی ویژگی های جدید جشن گرفت.