حذف انسان از مذاکرات تجاری

حذف انسان از مذاکرات تجاری

ایده یک استارتاپ هوش مصنوعی جدید، به دنبال حذف انسان از مذاکرات تجاری است