سومین دوره کلاس‌های آموزشی خانه‌وب برگزار شد

سومین دوره کلاس‌های آموزشی خانه‌وب برگزار شد

پس از برگزاری موفقیت آمیز 2 دوره از کلاس‌های آموزشی خانه‌وب، سومین دوره آن نیز در تاریخ 21 آبان ماه 1398 برگزار شد