شیفت کاری نامنظم سیستم ایمنی و سلامت جسمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

شیفت کاری نامنظم سیستم ایمنی و سلامت جسمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

مطالعه جدید محققان دانشگاه واترلو نشان می‌دهد برنامه و ساعات کاری نامنظم روی سلامت تاثیر نامطلوبی می‌گذارد