عبارت «اینترنت ملی» خیانت است

عبارت «اینترنت ملی» خیانت است

جهرمی در افتتاحیه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات: عبارت «اینترنت ملی» خیانت است