مدیران عامل گوگل، فیسبوک و توییتر رسما به مجلس سنا احضار شدند

مدیران عامل گوگل، فیسبوک و توییتر رسما به مجلس سنا احضار شدند

سنای آمریکا مدیران عامل فیسبوک، گوگل و توییتر را برای ادای شهادت در مورد بند مناقشه برانگیز ۲۰۳ به مجلس احضار کرد