مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی می‌شود

مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور اجرایی می‌شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر از اجرای طرح مدیریت VPN با هدف طبقه بندی دسترسی کاربران به اینترنت داده