مهر تأیید مجلس بر گران شدن اینترنت

مهر تأیید مجلس بر گران شدن اینترنت

طرح جنجالی کمیسیون تلفیق که باعث «گران» شدن اینترنت می‌شود، بالاخره در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.