بررسی سه ابزار بررسی ماک آپ

1397/07/29
 
:axtureنرم افزار
 
مزایای استفادهsmiley
 1. این نرم افزار باید نصب گردد و به صورت قابل حمل نمی باشد.
 2. المان های ساده و پایه دارد و کامپوننت پیچیده ندارد.
 3. قابلیت انتخاب platform وجود ندارد. (موبایل، وبسایت یا...)
 
frownمعایب استفاده
 1. زبان فارسی را پشتیبانی می کند (در حین تایپ زبان فارسی باید ابتدا یک حرف پاک شود)
 2. در این نرم افزار می توان action تعریف کرد.
 3. فایل کرک شده وجود دارد و محدودیتی در تعداد پروژه ساخته شده وجود ندارد.
 4. می توان صفحات را به هم لینک کرد.
 5. می توان المان ها را به صورت تصاویر در آن بارگزاری نمود.
 6. قابلیت import / export دارد.
 7. این نرم افزار علاوه بر توانایی رسم پروتوتایپ، قابلیت رسم نمودار های UML را می دهد.


نرم افزارNinjamock:
 
smileyمزایای استفاده
 1. در این نرم افزار کلمات فارسی به صورت برعکس نمایش داده می شود. به جای: دختر مهربان، مهربان دختر دیده می شود.
 2. با هر ایمیل و یا در واقع با هر اکانت می توان یک پروژه ساخت.
 3. این نرم افزار اکشن خاصی را ساپورت نمی کند.
frownمعایب استفاده
 1. در این نرم افزار، علاوه بر المان های پایه و ساده، کامپوننت های اماده وجود دارد.
 2. می توان صفحات را به هم لینک کرد.
 3. می توان platform مورد نظر را انتخاب نمود. (موبایل، وبسایت یا...)
 4. می توان المان ها را به صورت تصاویر در آن بارگزاری نمود.
 5. این نرم افزار نصبی نبوده و به صورت انلاین قابل استفاده می باشد.
 6. قابلیت import / export دارد.
:Justimind نرم افزار
 

مزایای استفادهsmiley
 1. این نرم افزار باید نصب گردد و به صورت قابل حمل نمی باشد.
frownمعایب استفاده
 
 1. المان های ساده و پایه دارد و کامپوننت پیچیده ندارد.
 2. این نرم افزار زبان فارسی را ساپورت می کند.
 3. قابلیت انتخاب platform وجود دارد. (موبایل، وبسایت یا...)
 4. در این نرم افزار می توان action تعریف کرد.
 5. در این نرم افزار، علاوه بر المان های پایه و ساده، کامپوننت های اماده وجود دارد.
 6. می توان صفحات را به هم لینک کرد.
 7. می توان المان ها را به صورت تصاویر در آن بارگزاری نمود.
 8. این نرم افزار پس از نصب، به تعداد نامحدودی پروژه را ساپورت می کند.
User Avatar
نویسنده : ملیکا مقدس
امتیاز شما :