با داشتن یک استراتژی محتوای مناسب، نظم، مفهوم، کارایی، اهداف و اندازه‎گیری برای محتوا ایجاد می‎شود.
بسیاری از شرکتها و سازمانها، محتوا را به عنوان یک عامل موثر برای ارتباط با مخاطبان می‎دانند، اما اینکه این عامل چگونه با هدف مشخص و کارایی موثر انجام شود مسئله‎ است که نمی‎توانند راه حلی برای آن پیدا نمایند. با داشتن یک استراتژی محتوایی  مناسب، نظم، مفهوم، کارایی، اهداف و اندازه‎گیری برای محتوا ایجاد می‎شود. در واقع استراتژی محتوا یک چشم انداز و راهکار خلاقانه برای معماری اطلاعات است، که تولید و گردآوری، ایده پردازی، عملیاتی و نگهداری کردن تمامی اطلاعات دیجیتال و غیردیجیتال را شامل می‎شود و در مجموع می‎توان آن را یک برنامهریزی کامل برای تولید محتوای کاربردی، مدیریت محتوا و ارائه آن به مخاطب دانست.