خانه وب ارائه دهنده راهکارهای پرتال سازمانی، تجارت الکترونیک، باشگاه مشتریان، CRM، تولید نرم افزار به سفارش مشتری و راهکارهای هوشمند آنلاین مارکتینگ است

خانه وب یک شرکت نرمافزاری است و هدفش کمک به سازمانها، کسبوکارهای الکترونیکی و شبکههای اجتماعی است. راهکار سازمانی خانه وب به سازمانهای بزرگ کمک میکند تا بتوانند پرتال سازمانی خود را کاملا یکپارچه با امکانات وسیع توسعه دهند. میتوانند فرآیندهای سازمانی خود را طراحی کرده و خدمات دولت الکترونیک را پیادهسازی نمایند.
راهکار تجارت الکترونیک خانه وب یک سیستم کامل و Enterprise برای کسب‏وکارهای الکترونیکی و استارتآپها است. سلامت، بورسکالا،  B2B، B2C، G2B، C2C کسبوکارهای پیادهسازی شده در خانه وب هستند. و آنلاین مارکتینگ خانه وب یک راهکار جامع، هوشمند و بینظیر برای باشگاه مشتریان، CRM و بازاریابی است.
خانه وب در سال 1387 تاسیس شد، در سال 1392 نماینده و Solution Partner کنتیکو گردید و در حال حاضر با سالها تجربه و دهها پروژه در حوزههای مختلف این نوید را میدهد که تمامی ایدهها و خواستههای شما به بهترین روش و در بهترین زمان ممکن قابل انجام است.