راه حل ما یک سیستم یکپارچه نرم افزار است که قابلیت یکپارچه سازی با سایر سیستم ها، سرویس ها و نرم افزارهای را نیز دارد.

وقتی یک راهکار تجارت الکترونیک یا یک پرتال سازمانی را برای سازمان خود انتخاب می‎کنید، شما به فکر خلق صدها ویژگی و قابلیت منحصر به فرد هستید اما نحوه ارتباط با سایر نرم افزارها و حتی اجزاء درونی سیستم که در آینده توسعه داده خواهند شد، یکی از نگرانی‎های شما خواهد بود.

در دنیای امروز یکپارچه‎سازی راهکارهای نرم‎افزاری با استفاده از ابزارها و راه‎حل‎های استاندارد انجام می‎شود. در یک زیرساخت قدرتمند و پیشرفته، ابزارهای یکپارچه‎ساز برای ارتباط با سایر سیستم‎ها وجود دارد. ما به شما اطمینان می‎دهیم که هر سیستم استانداردی را می‎توانیم با زیرساخت خود یکپارچه کنیم.
درگاه یکپارچه ساز امن خانه وب