راهکار تجارت الکترونیک خانه وب برای هر گونه محصول ویژگیهای خاص مانند رنگ، اندازه، مدل و ... رافراهم می کند شما میتوانید با یک ابزار ساده محصولات گوناگون را ایجاد نمایید
میتوانید با یک ابزار ساده محصولات گوناگون را ایجاد نمایید در حالی که بخشی از پیکربندی​ها به ​طور خودکار انجام می​شوند، با اینکار در زمان بسیار صرفه​ جویی خواهد شد.