با قابلیت محاسبه حمل شما می​ توانید هر نوع روش حملی را با هر نوع تعیین نرخ متناسب با کسب و کار خودتان محاسبه و ارائه دهید.

ماژول سفارشی حمل

 با قابلیت محاسبه حمل در خانه وب، توسعه​ دهنده وب​سایت شما می​تواند یک ماژول حمل سفارشی ایجاد نماید که با ارائه ابزارهای دقیق، هزینه حمل را در واسط کاربری سفارشی خودتان محاسبه نماید. شما می​توانید هزینه حمل محصولات را بر اساس وزن و مکان ارسال مشخص نمایید.

محاسبه آنلاین حمل

هنگام ارسال محصول با هر شرکت حمل، باید بتوانید هزینه ​ها را براساس شاخص​ه ای آن شرکت محاسبه کنید. خانه وب به شما اجازه می​دهد برای هر شرکت یک ماژول حمل ایجاد نموده و هزینه​های بروز را گرفته و محاسبات مخصوص آن شرکت را انجام دهید.