خانه وب برای همه نوع استفاده ابزارهای آسانی طراحی نموده است، برنامه نویسان، طراحان سایت‌ها‌‌‌ و تولیدکنندگان محتوا مانند خبر و مقاله برای همه کار با خانه وب آسان است