داشتن یک زیرساخت امن برای پرتال‌ها و وب‌سایتها یکی از اولویت‌های اصلی خانه وب است. استفاده از ماژول مدیریت کاربران و کنترل مجوز دسترسی و همچنین روش‌های استاندارد اعتبارسنجی مبتنی بر کاربر داخلی سیستم یا اعتبار سنجی بواسطه سرویس و همچنین رعایت تمامی استانداردهای امنیتی تمامی نگرانی‌های شما را از جهت هک شد برطرف می‌سازد