پشتیبانی شرکت خانه وب همواره در حال سرویس دادن به مشترکین خود می باشد، اشکالات نرم افزاری را برطرف نموده و هرسال نرم افزار ارتقاء می‌یابد