وب‌فارم خانه وب وظیفه هماهنگ‌سازی تمامی سایت های خود را در یک محیط توزیع شده به‌عهده می‌گیرد، بنابراین زمانی که سیل بازدیدکنندگان به سایت شما می‌آیند هیچگونه مشکلی بوجود نخواهد آمد.
گاهی زمان‎ها ترافیک سایت شما به شدت افزایش می‌یابد بطوریکه ممکن است اختلال در بارگذاری سایت بوجود آید، خانه وب این مسئله را با بهره‌گیری از وب فارم حل نموده است. وب‌فارم خانه وب وظیفه هماهنگ‌سازی تمامی سایت های خود را در یک محیط توزیع شده به‌عهده می‌گیرد، بنابراین زمانی که سیل بازدیدکنندگان به سایت شما می‌آیند هیچگونه مشکلی بوجود نخواهد آمد.