با API های زیرساخت شما می‌توانید وب‌پارت ها، ماژول ها، Providers , event handlers و سایر نیازمندیهای خاص خود را بسازید.
خانه وب روش‌ها و ویژگی‌های زیادی را برای تولید، سفارشی‌سازی و بهبود یک نرم‌افزار در بستر استاندارد در اختیار شما می‌گذارد. با API های خانه وب شما می‌توانید وب‌پارت ها، ماژول ها، Providers , event handlers و سایر نیازمندیهای خاص خود را بسازید.