جستجوی هوشمند زیرساخت نرم افزار مبتنی بر موتور کتابخانه Lucene.net است. جستجو در پرتالل انعطاف​ پذیر، معنا​دار و ساده است.

انعطاف پذیری ایندکس

شما کنترل کامل دارید که چه نوع محتوایی ایندکس و جستجو شود و چه نوع محتوایی ایندکس نشود. علاوه براین قابلیت جستجو می​تواند برای بازدیدکنندگان محدود شود و تعیین گردد که براساس مجوز دسترسی نتایج جستجو نمایش داده شود. این امکان تضمین می​ دهد که همه کاربران به همه اطلاعات از طریق جستجو دسترسی نداشته باشند. همچنین خانه وب این ویژگی را به شما می ​دهد که جستجو را بر روی محتوای فایلهای پیوست مانند Word، Excel و PDF نیز داشته باشید.

پیش بینی جستجو

خانه وب پیش​ بینی جستجو را بلافاصله به کاربر نمایش می​دهد و بازدید کننده می​تواند قبل از اینکه دکمه جستجو را بزند نتیجه جستجو را ببیند.

جستجوی هوشمند و جستجوی با اغماض

در جستجوی هوشمند واژه یا واژه نزدیک به واژه اصلی جستجو می​ شود و نتیجه به بازدیدکننده برگردانده می​ شود ولی در جستجوی با اغماض حتی اگر واژه اشتباه املایی داشته باشد قابل جستجو است.

چطور کار میکند

جستجو هوشمند اطلاعات مناسب را از بانک اطلاعاتی می​گیرد و در قالب یک فایل ایندکس قابل جستجو ذخیره می ​کند. وقتی کاربر عبارتی را جستجو می​ کند، بجای جستجو در اطلاعات خام در بانک اطلاعاتی، فقط فایل ایندکس اسکن می​شود و نتیجه را برمیگرداند. براساس به روزشدن محتوا ایندکس دائما بروزرسانی می​شود.

سفارشی سازی جستجو

برای جستجو راهکارهای متفاوتی وجود دارد. شما می​توانید تعریف کنید که هر جزء از فیلدهای اطلاعاتی قابل جستجو باشد. جستجو هوشمند کتابخانه Liucene.net را اجرا می​ کند که آن با ایندکس‎های سایر موتورهای جستجو خارجی یکپارچه است.

کارایی عالی

باتوجه به اینکه جستجوها بر روی فایل‎های ایندکس شده انجام می​ شوند، نتیجه جستجو به میزان قابل توجهی سریعتر نسبت به جستجو بر روی بانک اطلاعاتی برگردانده خواهد شد. این موضوع تضمین می ​کند که جستجو در خانه وب مقیاس​ پذیر است و برای حجم بالای اطلاعات نیز مشکلی نخواهد بود.

ریشه یابی

ایندکس خانه وب از یک تحلیلگر ریشه یاب استفاده می​کند. کلماتی که مبتنی بر یک کلمه پایه هستند ولی حالتهای مختلفی دارند ریشه​ یابی می​شوند و در نتیجه جستجو برگردانده می​شوند.