پشتیبانی از نسخه​ گذاری (Versioning) در پرتال سازمانی خانه وب این اطمینان خاطری را فراهم میکند که همه نسخه‎های گذشته از یک محتوا در دسترس هستند

برگشتن به نسخه قبل با یک کلیک

این امکان به شما کمک می​کند به سادگی و از طریق یک دکمه نسخه قبلی یک سند را برگردانید. اگر سند در یک گردش​کار استفاده می​شود بعد از برگردانده شدن مجددا باید تایید شود.

پیگیری آنچه که در گذشته انتشار داده اید

زمانی که شما دکمه ذخیره را می​زنید یک نسخه جدید از یک سند بطور خودکار ساخته می​شود. نسخه ​های قبلی در دسترس مدیر محتوا است. در هر نسخه می​توانید ببینید:
  • چه زمان و چه کسی تغییرات را انجام داده است
  • نظر ویرایشگر بروی تغییرات چه بوده است
  •  شماره نسخه
  • شماره نسخه میتواند دستی وارد شود و یا اینکه با استفاده از CMS نسخه ها را در دو نوع نسخه​های اصلی برای نسخه​ای منتشر شده  و نسخه های فرعی برای تغییرات تعریف کرد.

سطل بازیافت

در خانه وب هیچ نگرانی بابت از بین رفتن اسناد وجود ندارد، تمامی اسناد حذف شده در سطل بازیافت قرار میگیرند و براحتی میتواند آنها را بازیافت کرد.

مقایسه پهلو به پهلو نسخه‎ها

 یکی از مهمترین ویژگی​های نسخه ​گذاری مقایسه پهلو به پهلو نسخه ها است. با استفاده از این ویژگی شما میتوانید:
  • ببینید دقیقا کدام قسمت از نوشته​ها تغییر پیدا کرده است
  • براحتی بین نسخه های مقایسه شده سوئیچ کنید
  • برگشتن به نسخه های قبلی از طریق پنجره مقایسه پهلو به پهلو