زیرساخت خانه وب با Visual Studio Tool Box و Intellisense آن یکپارچه است و از قالبهای Visual Studio مانند Page Template, Master Page, WebPart & Widgets, Form Controls, Filter Controls, in line Controls و User Controls بهره‌ می‌برد.
خانه وب با Visual Studio Tool Box و Intellisense آن یکپارچه است و از قالبهای Visual Studio مانند Page Template, Master Page, WebPart & Widgets, Form Controls, Filter Controls, in line Controls  و User Controls بهره‌ می‌برد.