در سامانه ثبت و رزرواسیون پرتال سازمانی خانه وب، کسانی که می​خواهند در سمینارها، انجمن ها و یا وبینارها شرکت نمایند از طریق یک تقویم از رویدادهای تعیین شده و بواسطه یک فرم ثبت نام، ثبت نام نمایند.
در سامانه ثبت و رزرواسیون پرتال سازمانی خانه وب، کسانی که می​خواهند در سمینارها، انجمن ها و یا وبینارها شرکت نمایند از طریق یک تقویم از رویدادهای تعیین شده و بواسطه یک فرم ثبت نام، ثبت نام نمایند.
  • مديريت رويدادهاي آنلاين و آفلاين مانند جلسات گروهي (Community Meetings) و سمينارهاي اينترنتي (Webinars)
  • مديريت شرکت کنندگان و قابليت محدود کردن ظرفیت ثبت‌نام برای هر رويداد
  • ارسال E-Mail به روز شده​ رويداد​ها برای تمامی شرکت کنندگان و امکان دريافت اطلاعات بر روی تقویم Outlook