با خانه وب به یک سری صفحات از پیش تعریف شده محدود نمی ​شوید و می​ توانید انواع سندها را با فیلدهای اطلاعاتی که می​ خواهید بسازید.

ویژگیهای صفحات و اسناد سفارشی

 • صفحات و اسناد خود را بدون نیاز به برنامه نویسی بسازید
 • می​ توانید فرمهای خود را بدون نیاز به کد نوشتن طراحی کنید، Data typeها مانند (short text, long text, integer, decimal, Boolean, file, date-time​)  و Filed typeها مانند (textbox HTML editor, checkbox or checkbox list, radio buttons, file upload, drop-down list, date-time picker) و ابزارهای ساده و پیشرفته دیگر به شما کمک خواهند کرد تا برای ورود اطلاعات فرم های خود را بسازید. جالب اینجاست که اگر شما بخواهید قوانین پیشرفته برای دادههای جدید داشته باشید میتوانید Files Type های جدیدی تولید کنید. همچنین چیدمان و قالب فرم​ها قابل طراحی هستند.
 • محتوا ذخیره شده دارای ساختاری است که میتوانید در شکل​های مختلف از آن استفاده کرده وآن را نمایش دهید.
 • ذخیره شدن محتوا در جدول استاندارد در بانک اطلاعاتی: هنگام ساختن هرنوع سند همزمان جدول مخصوص به آن سند در بانک اطلاعاتی ساخته میشود، این معماری برتریهای زیادی نسبت به ذخیره سازی مبتنی بر XML دارد
  • کارایی بالا بواسطه ایندکس کردن و بهینه کردن کارایی بانک اطلاعاتی
  • ثبات و پایداری اطلاعات
  • Queryهای ساده برای استفاده از اطلاعات
  • یکپارچه ​سازی آسان