با استفاده از فایرنت شما می​ توانید چندین کتابخانه رسانه ​ای برای عکس ها، ویدیو​ها، فایل های صوتی، PDFها، pptها، فلش و یا حتی برای برنامه ​های سیلورلایت ایجاد کنید

امنیت و شیرینگ

شما میتوانید مجوزهای گوناگون برای هر گالری تنظیم کنید و مشخص کنید که چه کسی می​توانید بارگذاری کند، مدیریت کند و یا فایلها را ببیند.

همچنین در وب سایت می​توانید به بازدیدکنندگان یا اعضاء سایت با مجوز دسترسی مشخص شده اجازه دهید فایل​های خود را در کتابخانه مشخصی بارگذاری نموده و آن را با دیگران شریک شود.

بارگذای فایلهای در کتابخانه رسانه ای

  • استفاده از واسط کاربری مدیر سایت
  • قراردادن وب​ پارت مخصوص بارگذای فایل​ ها و یا وب​ پارت گالری رسانه ای بر روی سایت
  •  به طور مستقیم فایلها را از یک منبع خارجی وارد نمایید مانند FTP

نمایش فایلها از کتابخانه رسانه ای

با استفاده از وب​ پارت گالری رسانه ​ای شما می​توانید محتوای کتابخانه رسانه ​ای را بر روی سایت نمایش دهید. همچنین اگر نیاز داشته باشید مستقیما فایلها را درون متن خودتان وارد کنید، با استفاده از دکمه​ ای که بر روی ویرایشگر WYSIWYG خودتان دارید میتوانید اینکار را انجام دهید.

ویژگیهای اصلی

  • مدیریت تعداد زیادی از فایل​های گوناگون
  • مدیریت فایلهای با حجم زیاد
  • بارگذاری فایلهای حجیم با استفاده از ftp