پرتال در بستری امن و استاندارد، ثبات و پایداری، توسعه پذیری، مقیاس‌پذیری، امنیت و راحتی را برای توسعه‌کنندگان فراهم می‌کند.

یک پروژه استاندارد ASP.NET

خانه وب یک پروژه نرم‌افزار استاندارد با ASP.NET و بانک‌اطلاعاتی Microsoft SQL Server  است. یعنی شما براحتی می‌توانید آن‌را در Visual Studio باز کنید و با استفاده از یک Source Control مانند TFS آن را نسخه گذاری و مدیریت نمایید.
 

توسعه آسان

خانه وب تکنولوژی‎های استاندارد ساخته شده است، بنابراین تولید، استقرار و پشتیبانی بر روی سرورها را ساده می‌کند.

امکان استقرار تدریجی پروژه‎ها بوسیله دو راهکار

  1.  Import/Export
  2.  Synchronization