ماژول کارگروه امکان ایجاد محلی را برای پرسنل و همکاران فراهم می​ آورد تا آنها بتوانند مشارکت لازم در یک پروژه را با یکدیگر داشته باشند

اختیارات کار گروهها

یک کارگروه در یک وب سایت می​تواند کاملا مستقل باشد، یعنی پروژها، تقویم​ کاری و بقیه موارد برای هر کارگروه بطور جداگانه مدیریت می​شوند.

کارگروهها

کارگروه​ها هسته مرکزی یک پرتال سازمانی هستند که همکاری​ تیمی و سازمانی را به صورت راهبردی مکانیزه می​نمایند.

نمایش کارگروهها

هر کارگروه در پرتال سازمانی می​تواند طراحی و ظاهر گرافیکی مستقل داشته باشد

همکاریها

در یک پرتال سازمانی، کارگروهها برای بهبود ارتباط بین اعضای یک تیم ابزارهای کاربردی مانند تقویم کاری، آرشیو فایل ها، ویکی و تالار نظرات را در دسترس اعضاء قرار می​دهند.

ایجاد کارگروه

در پرتال سازمانی امکان ایجاد کارگروه​ها توسط تمامی کاربران بدون نیاز به مدیر سایت وجود دارد.

دسترسی کارگروهها

در یک پرتال سازمانی درهرکارگروه مجوزها کاملا جداگانه تعریف می​شود و نمایش محتوا به کاربران بیرونی با مجوز کارگروه امکان پذیر است.