با استفاده از ماژول یکپارچه‎سازی با SharePoint پرتال سازمانی خانه وب می​توانید اطلاعات و محتوای مورد نظر خود را ازSharePoint دریافت کرده و بر روی پرتال سازمانی خود انتشار دهید

توضیحات

با استفاده از ماژول یکپارچهسازی با  SharePoint  پرتال سازمانی خانه وب می​توانید اطلاعات و محتوای مورد نظر خود را ازSharePoint  دریافت کرده و بر روی پرتال سازمانی خود انتشار دهید و یا اینکه اطلاعات را از سمت پرتال سازمانی خود به SharePoint انتقال دهید. بدین ترتیب شما یک ارتباط دو طرفه بین پرتال سازمانی و SharePoint دارید.