(شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا

طراحی، تولید و پیاده سازی باشگاه مشتریان ایرانی کار با نام تجاری گاراژ
ایرانی کار پرتال انحصاری فروش آنلاین خودروهای سایپا و پارس خودرو و همچنین بعضی از محصولات وارداتی است. گاراژ باشگاه مشتریان کسانی است که از خدمات ایرانی کار استفاده کرده و یا می خواهند از خدمات بهتر و محصولات ارزانتر در صنعت خودرو
استفاده نمایند.