سازمان ملی بهره وری

سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان یك نهاد حاكمیتی، مسئول برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری همه فعالان اقتصادی و عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی، آب و خاك و تهیه و تدوین شاخص‌های استاندارد بهره‌وری به ویژه بهره‌وری سبز، ارتقای بهره‌وری در تمامی بخش‌های اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی، دولتی و غیر‌دولتی در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.