مهر کام پارس

مهرکام پارس از زیر مجموعه‌های ایران خودرو است، پرتال مهرکام پارس در سال 94 انجام و تحویل گردید، این پرتال در حال حاضر توسط تیم IT این سازمان در حال توسعه می‌باشد.
یکپارچه شدن پرتال با سامانه های داخلی از ویژگی های این پرتال است.