حامی فناوران یکتا

شرکت حامی فناوران یکتا با بهره گیری از کادر مجرب در زمینه نصب و سرویس دستگاه های کوانتومتر تاکنون بیش از 200 دستگاه درکارخانجات داخلی نصب نموده و همچنین خدمات فنی مربوط به دستگاه های مشابه از کمپانی های مختلف را ارائه داده است