کالج اسلامی لندن

در پرتال کالج اسلامی لندن فرآیندهای ثبت نام دانشجو، انتخاب واحد و پرداخت شهریه انجام می شود.